Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nakładają na mieszkańców obowiązek segregacji śmieci
Nasz Tczew

Segregacja odpadów na piątkę

Z nowym rokiem weszły poważne zmiany dotyczące gospodarki odpadami. Jest nie tylko drożej, ale teraz każdy z mieszkańców musi segregować śmieci na pięć różnych frakcji. Przewidziano też kary za niewłaściwe segregowanie, bądź uchylanie się od tego obowiązku.

Wprowadzenie przez ministerstwo środowiska Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów nakłada na mieszkańców obowiązek oddzielania surowców od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia, dzięki czemu więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi. Nowe przepisy skierowane są nie tylko do właścicieli gospodarstw domowych, ale też do samorządów, które podwyższyły stawkę za zbiórkę i odbiór odpadów segregowanych. Miesięcznie mieszkańcy zapłacą 23 zł od osoby. Ci, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów selektywnie zapłacą 46 zł od osoby miesięcznie.

Gminy zostały zobowiązane do wdrożenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych a tym samym wszyscy mieszkańcy muszą dzielić śmieci na pięć frakcji. Obok dotychczasowego podziału na papier, szkło, odpady zmieszane oraz metal i tworzywa sztuczne, muszą również do oddzielnego worka wrzucać odpady biodegradowalne, np. resztki jedzenia. Jak to zrobić instruuje reklamowy film udostępniony przez tczewski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych.

Zapytaliśmy tczewian, czy wiedzą o obowiązku segregowania śmieci i czy oddzielają bio-odpady?

Ci, którzy mają wątpliwości i nie wiedzą jak segregować odpady mogą dowiedzieć się więcej wchodząc na stronę internetową miejskiego serwisu informacyjnego.

W jaki sposób miasto sprawdzi, czy mieszkańcy oddzielą frakcję BIO-odpadów od śmieci.