Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Sejmik wspiera odbudowę mostu
Nasz Tczew

Sejmik wspiera odbudowę mostu

Dobre wiadomości napłynęły w sprawie Mostu Tczewskiego tuż przed świętami. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęli specjalne stanowisko na temat przekazania mostu państwu. Z kolei starosta poinformował, że na początku przyszłego roku zamierza pojechać w sprawie mostu do Kancelarii Premiera.

W miniony czwartek jednym z punktów sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego było głosowanie w sprawie specjalnego stanowiska na temat Mostu Tczewskiego. Czytamy w nim. m.in., że „Sejmik Województwa Pomorskiego po zapoznaniu się z obecną sytuacją popiera przejęcie mostu przez Skarb Państwa. Pozwoli to zachować wspólne dziedzictwo kultury europejskiej dla przyszłych pokoleń”. Głosowanie w sprawie stanowiska sejmiku zainicjowała Doraźna Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz jej przewodniczący – były prezydent Tczewa, Zenon Odya.

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu radni powiatu tczewskiego reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość wyłamali się i nie wzięli udziału w głosowaniu w sprawie rezolucji na temat mostu. W przypadku radnych PiS z sejmiku było inaczej – poparli oni pomysł przekazania mostu państwu. Dobra wiadomość jest też taka, że prawdopodobnie wkrótce starosta tczewski pojedzie w sprawie mostu do Warszawy.

Przypomnijmy, że pod koniec września Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok wstrzymał trwającą od wielu miesięcy odbudowę mostu, co według społeczników naraziło Skarb Państwa na wielomilionowe straty. W grudniu Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin w całości uchyliła postanowienie Igora Strzoka i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niestety mimo teoretycznego odblokowania inwestycji, kontynuowanie rozbiórki powojennego przęsła ESTB jest niemożliwe z uwagi na decyzję Wód Polskich. Mirosław Augustyn opowiedział o tym w programie „Pytania do starosty”.

Starosta wyjaśnia, że w ramach prac zabezpieczających prawdopodobnie uda się dokończyć budowę architektonicznych elementów mostu.

Nadal nie wiadomo, czy i kiedy pomorski konserwator podejmie nową decyzję w sprawie mostu. Spytaliśmy Ministerstwo Kultury, czy wyciągnie konsekwencje względem konserwatora, którego wrześniowa decyzja okazała się błędem urzędniczym. Ministerstwo nie widzi jednak problemu w działaniu Igora Strzoka, a w decyzji jego poprzedniczki Agnieszki Kowalskiej. Tczewscy społecznicy odpowiedzialni za akcję #MostTczewskiJakWesterplatte nie zgadzają się z diagnozą ministerstwa.