Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Jak pomóc uczniom szkół ponadgimnazjalnym w wyborze zawodu/
Nasz Tczew

Sieć współpracy doradców zawodowych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie odbyło się spotkanie nadwiślańskiej grupy roboczej doradców zawodowych. Rozmawiano o poradnictwie zawodowym, które adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Co pewien czas doradcy zawodowi nadwiślańskiej grupy roboczej spotykają się, aby wspólnie wypracować mechanizmy pomocowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wchodzą na rynek pracy. Ostatnio takie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie. Ten inicjuje różne programy skierowane do absolwentów.

Klaudia Zagórowicz z wojewódzkiego urzędu pracy wskazała na potrzebę ciągłego rozwoju doradców zawodowych.

Doradca zawodowy ma wspomóc i wskazać ścieżkę zawodową, ale też i edukacyjną młodym ludziom.