Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Skorzystaj z programu profilaktycznego
Nasz Tczew

Skorzystaj z programu profilaktyki

Program profilaktyczny pod hasłem “Na układy są rady” realizowany przez podmiot leczniczy Copernicus we współpracy ze Szpitalami Tczewskimi, ma na celu zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia a także prewencję incydentów kardiologicznych. Przewidziane są działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych.