Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiatu kwiecień
Nasz Tczew

Sprawozdania i uchwały na kwietniowej sesji rady powiatu

Po raz czterdziesty piąty w obecnej kadencji obradowała rada powiatu tczewskiego. Sesję wypełniły sprawozdania i głosowania nad pięcioma uchwałami.

W pierwszej części sesji tradycyjnie starosta Mirosław Augustyn przedstawił bieżące sprawozdania z działań i podjętych decyzji przez zarząd powiatu.
Mówił między innymi o przetargach i inwestycjach, jakie niebawem będa realizowane przez starostwo powiatowe. Radni po sprawozdaniu zadawali staroście pytania.

Prowadząca obrady przewodnicząca rady Barbara Kamińska przekazała odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w ostatnim miesiącu.
Na pytania Radnych dotyczących sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2021 oraz oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie tczewskim za rok 2021, odpowiadała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Katarzyna Wróbel.

Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tczewskim na lata 2021 – 2030 oraz raport o stanie dróg powiatowych
Podczas sesji radni przyjęli do realizacji pięć uchwał – wszystkie jednogłośnie. Jedna z nich dotyczyła przyjęcia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin o nazwie „Za życiem”. rada głosowała także nad uchwałą w sprawie wydania opinii odnośnie utworzenia w Powiecie Tczewskim Oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Radni nie złożyli na sesji wniosków i interpelacji. W ostatniej cześci sesji przewodniczaca zaprosiła radnych i mieszkańców powiatu na koncert polsko ukraińskiego zespołu folkowego Dagadana i uroczystości rocznicowe uchwalenia konstytucji 3 maja. Oba wydarzenia organizuje starostwo powiatowe.