Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiat sierpień
Nasz Tczew

Sprawozdania i uchwały po wakacyjnej przerwie

Podczas sierpniowej sesji rady powiatu radni wysłuchali kilka sprawozdań i głosowali nad pięcioma uchwałami. Wszystkie jednogłośnie przyjęli do realizacji.

Rada powiatu wróciła do pracy po wakacyjnej przerwie. 30 sierpnia odbyła się 48 sesja obecnej kadencji. Obrady prowadziła przewodnicząca rady Barbara Kamińska. W pierwszej części sprawozdanie z działalności zarządu powiatu z minionych dwóch miesięcy przedstawił starosta tczewski Mirosław Augustyn. Sporo miejsca w sprawozdaniu starosta poświęcił zadaniom inwestycyjnym. Kilku radnych prosiło starostę o udzielenie dodatkowych informacji.

Pytali o przetarg na obsługę bankową, zmianę dyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie, także realizację programu “Samodzielność, aktywność”, o nabory do szkół średnich, wyrok w sprawie odszkodowania dla zwolnionego naczelnika wydziału komunikacji, jak również o sprawy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.


Wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski odczytał odpowiedzi na wnioski i interpelacje jakie wpłynęły na poprzedniej sesji. Sprawozdania z kontroli komisji rewizyjnej złożył przewodniczący komisji Piotr Łaga. Rada przyjęła sprawozdanie roczne Nadzoru Wodnego dotyczące rzek, akwenów i cieków wodnych powiatu tczewskiego. Radni zgłosili przy tym pytania dodatkowe, na przykład prośbę o informację dotyczącą sposobu monitoringu stanu wód.


Radni przyjęli do realizacji pięć uchwał, wszystkie jednogłośnie. Jedna z nich dotyczyła zmian w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dwie uchwały dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali Jiri Studeny oraz Witold Sosnowski. Obaj zgłosili uwagi co do jakości nawierzchni remontowanych w ubiegłym roku w Tczewie dróg w ramach inwestycji powiatowych.