Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja lutowa
Nasz Tczew

Sprawozdania na lutowej sesji

W czwartek odbyła się sesja rady miasta. W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent Mirosław Pobłocki najwięcej uwagi poświęcił inwestycjom. Radni przyjęli do realizacji sześć uchwał.

Była to siedemnasta sesja obecnej kadencji rady miasta. Charakter obrad był w większości informacyjny i sprawozdawczy. Sesję rozpoczęło wspomnienie obchodów 100 lecia powrotu Tczewa do polski poprzez pokazanie materiału filmowego z tego wydarzenia.
Najpierw o działalności bieżącej władz miasta i poszczególnych wydziałów czy jednostek mówił prezydent Mirosław Pobłocki.

Było to długie sprawozdanie. Prezydent dużo uwagi poświęcił inwestycjom. Przekazał również informacje o projektach metropolitalnych czy wojewódzkich. Mówił o możliwym terminie powrotu do Tczewa rowerów publicznych Mevo, także tłumaczył sprawy związane z propozycją biletu metropolitalnego. Odpowiadał na pytania radnych dotyczące inwestycji rewitalizacyjnej na osiedlu Zatorze, komunikacji miejskiej i pojawiających się nieprzyjemnych zapachów.

Następnie omawiano raport z realizacji programów przyznawania stypendiów socjalnych, radni przyjęli informacje o działaniach komisji stałych rady. Głosowali nad sześcioma uchwałami wszystkie przyjęto do realizacji. W części poświęconej wnioskom i interpelacją głos zabrali Michał Ciesielski, Marcin Kussowski, Roman Kucharski, Łukasz Brządkowski i Kazimierz Ickiewicz.