Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sprzęt drogowy
Nasz Tczew

Starostwo sprzedaje sprzęt po PZD

Sprzęt po Powiatowym Zarządzie Dróg w ubiegłym roku miały być w ramach umowy o współpracy przekazany zakładowi usług Komunalnych w Tczewie. Rada powiatu nie zaakceptowała decyzji o współpracy. Minął rok, sprzęt leżał nieużywany, ale został wyceniony i w drodze przetargu wystawiony na sprzedaż. Czy znalazł nabywców?

Zainteresowanie sprzedażą sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg było duże. W licytacjach wzięło udział blisko trzydzieści podmiotów.

Przypomnijmy, że większa część licytowanego sprzętu po PZD miała być przekazana Zakładowi Usług Komunalnych w Tczewie w zamian za bieżące i zimowe utrzymanie dwóch dróg powiatowych w Tczewie w okresie czterech lat. Przykładowo w tym roku koszt takiej usługi z powodu trudnych warunków zimowych może być bardzo wysoki.

Zapytaliśmy starostę czy, pomimo udanej sprzedaży sprzętu drogą licytacji, podtrzymałby pomysł współpracy z miastem Tczew, jaki miał zarząd powiatu w ubiegłym roku. Pomysł, którego nie zaakceptowała rada powiatu.