Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

W szkole podstawowej nr 1 zorganizowano spotkanie na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
Nasz Tczew

Stop krzywdzenia naszych dzieci!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zorganizowały konferencję, która odbyła się w ramach Międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”.

„Jak rozpoznać symptomy krzywdzenia dzieci” – pod takim tytułem przebiegała konferencja, na którą przybyli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury, pedagodzy szkolni, czy terapeuci a ta odbyła się w szkole podstawowej nr 1. Niestety, w niektórych tczewskich rodzinach występuje problem przemocy i tej wobec dzieci również. Dlatego też Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje działania mające na celu zmniejszenie występowania tego zjawiska.

A jest o czym mówić, bo statystyka zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy MOPS-u tylko to potwierdza. Zestawienie podjętych działań do 31 października przedstawia się następująco: wszczęto 120 procedur Niebieskiej Karty, odbyło się 563 posiedzeń grup roboczych, 151 rodzin objęto procedurą Niebieskiej Karty, 105 rodzin zakończyło procedurę Niebieskiej Karty, 60 dzieci, 13 mężczyzn i 70 kobiet doznało przemocy, udzielono 439 porad i konsultacji.

Daniel Mróz, prezes Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Fenix”, członek Zespołu Monitorującego przy ministerstwie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wygłosił wykład na temat: „Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie symptomów, podejmowanie interwencji”,

„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” – słowa te księdza Jerzego Popiełuszki – powinni wziąć pod uwagę wszyscy, ci którzy się niej dopuszczają. Powinni też wiedzieć, że doświadczanie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa.