Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

tczewski panteon katyński
Nasz Tczew

Tczewski Panteon Katyński

We wtorek 4 kwietnia, w rocznicę pierwszych egzekucji w Katyniu, uroczyście otwarto i poświęcono Tczewski Panteon Katyński – miejsce upamiętniające ofiary sowieckich obozów zagłady.

Starostwo Powiatowe zdecydowało o utworzeniu Panteonu Katyńskiego, czyli miejsca pamięci ofiar reżimu stalinowskiego – Polaków, w tym tczewian, zamordowanych w okresie II wojny światowej. Aleja dębów i pamiątkowa tablica oraz słupy symbolizujące sowieckie obozy koncentracyjne pojawią się na terenie drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

Na pomysł utworzenia miejsca pamięci, czyli czegoś więcej niż tylko pamiątkowej tablicy, wpadł Stefan Kukowski wielki kanclerz Przeoratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Idea spodobała się staroście tczewskiemu, który zauważył, że dobrym miejscem na to będzie ogrodzony, ale niewykorzystany teren zielony II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Na Tczewski Panteon Katyński składają się: granitowe epitafium, przymocowane do słupów symbolizujących sowieckie obozy koncentracyjne. Jest tu aleja utworzona z zasadzonych już 20 dębów dedykowanych 50 ofiarom z terenu powiatu tczewskiego, które zginęły w Katyniu z rąk sowietów.

Uroczyste poświęcenie Panteonu zaplanowano w 77 rocznicę oddania pierwszych strzałów w lesie katyńskim. przybyli na nie przedstawiciele rodzin katyńskich, reprezentujący władze państwa wiceministrowie Jarosław Sellin i Kazimierz Smoliński, przedstawiciele samorządowych władz lokalnych, duchowieństwa oraz młodzież i mieszkańcy powiatu. Jako gospodarz imprezy gości powitał starosta Tadeusz Dzwonkowski.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, w której kazanie wygłosił ksiądz prałat honorowy Marian Szczepiński. Mówił o zbrodni katyńskiej, podkreślając, że ofiarami byli Polacy, których zamordowano za to, że byli wierni wartościom chrześcijańskim i narodowym.

Po niej uroczyście przecięto wstęgę, tego symbolicznego aktu otwarcia panteonu dokonali wiceministrowie, Jerzy Wierzbowski jako przedstawiciel rodzin katyńskich, starosta tczewski, Stefan Kukowski oraz dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej profesor Mirosław Golon. ostatni z wymienionych chwilę później został uhonorowany Złotym krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Wcześniej poświęcenia panteonu dokonał ksiądz prałat Szczepiński, po czym odśpiewano hymn narodowy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Emilia Maćkowiak Honorowa Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej, przedstawicielka młodzieży Klaudia Makiła i dyrektor Mirosław Golon. Uroczystości zakończył koncert zespołu „Na cały głos”, który także zapewnił muzyczna oprawę całemu wydarzeniu.

Odsłonięciu i poświęceniu panteonu towarzyszyła promocja książki Marcina Kłodzińskiego wydanej specjalnie na tę okazję. Publikacja ma charakter edukacyjny i skierowana jest przede wszystkim do młodzieży. Goście uroczystości mogli otrzymali książkę z podpisem autora, jak również w holu II LO obejrzeć wystawę przygotowana przez Instytut Pamięci narodowej.