Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Święto mostu w cieniu lokalnej polityki
Nasz Tczew

Święto mostu w cieniu lokalnej polityki

W najbliższy wtorek miały się odbyć obchody 170. rocznicy rozpoczęcia budowy Mostu Tczewskiego. Wydarzenie zostało odwołane, ponieważ na ten sam dzień nowa przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego zwołała sesję, na której będzie rozpatrywany wniosek o odwołanie starosty. Sprawdzamy, czy mimo kolizji terminu władze samorządowe zamierzają w inny sposób uczcić okrągłą rocznicę.

27 lipca 1851 roku to dzień, w którym wmurowano kamień węgielny pod budowę Mostu Tczewskiego. To właśnie w tym kamieniu ukryto kapsułę czasu wraz z monetami i pergaminami, które znaleziono dwa lata temu. W najbliższy wtorek w ramach obchodów 170. rocznicy tego wydarzenia władze powiatu chciały uroczyście przekazać Fabryce Sztuk oryginały przetłumaczonych pergaminów.

Sesja absolutoryjna, na której ma zostać rozpatrzony wniosek o odwołanie starosty, miała być tradycyjnie zwołana pod koniec czerwca. Nowa przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara Kamińska z Prawa i Sprawiedliwości postanowiła przesunąć ją dokładnie na 27 lipca, czyli na dzień święta Mostu Tczewskiego. Okazuje się, że przewodnicząca o tym święcie dowiedziała się od nas. Poinformowała nas pisemnie, że nikt wcześniej jej o tym nie powiedział, ani starosta ani zarząd ani Biuro Rady.

„O planowanych (…) uroczystościach związanych ze 170-leciem rozpoczęcia budowy Mostu Tczewskiego nie słyszałam do tej pory od nikogo, ani jako radna, ani po 28 maja br. jako przewodnicząca rady” – Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego

Z myślą o mieszkańcach Dawny Tczew wraz ze Społecznym Komitetem Odbudowy Mostu w najbliższy wtorek o godzinie 17.00 zorganizuje kameralne spotkanie w świetlicy w Lisewie Malborskim pt. „Historia i przyszłość Mostu Tczewskiego”. Miłośnicy mostu liczą na to, że na najbliższej sesji radni nie zapomną o 170. rocznicy. SKOM proponuje, aby radni przyjęli uchwałę umożliwiającą złożenie wniosku do Polskiego Ładu w celu pozyskania ok. 75 mln zł na dokończenie przerwanego przez konserwatora drugiego etapu odbudowy mostu.

Przewodnicząca nie wyklucza, że zaproponowany przez SKOM projekt społecznej uchwały mógłby zostać dodany do porządku obrad. „Po zapoznaniu się z opiniami zarządu i komisji rozważę możliwość wprowadzenia tego projektu do porządku obrad XXXIV sesji” – Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego. Z kolei przewodniczący nowego klubu Powiat 2023 przekazał nam, że klub jest skłonny poprzeć społeczną uchwałę, mimo że Polski Ład gwarantuje 95-procentowe dofinansowanie, a nie 100-procentowe. Społecznicy uzyskali od posła PiS Kazimierza Smolińskiego zapewnienie, że brakujące 5%, czyli ok. 3,5 mln zł można byłoby pozyskać np. z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W najbliższy wtorek okaże się, czy mimo burzliwej sesji, na której może dojść do politycznych zawirowań, samorządowcy będą pamiętać o Moście Tczewskim.