Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Andrzej Gockowski

Strategia dla Tczewa po konsultacjach

Trwają prace nad Projektem Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. Dokument był przedstawiony do konsultacji społecznych. O wnioski jakie się po nich nasuwają zapytaliśmy naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Krystalizuje się Projekt nowej Strategii Rozwoju Tczewa, nad którym prowadzone są prace….

Przyszłość poligonu wojskowego

Minęło kilka lat od ustanowienia nowej strategii względem dawnego poligonu wojskowego za osiedlem Górki. Sprawdzamy, dlaczego na tym terenie nie są realizowane żadne inwestycje. Pod koniec 2016 roku tczewscy radni zdecydowali o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…