Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

droga do niepodległej
Nasz Tczew

Tczew 1920. Droga do Niepodległej

W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Suchostrzygi można oglądać wystawę historyczną zatytułowaną “Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”. Ekspozycja i publikacja o tym samym tytule zostały dofinansowane w ramach projektów objętych narodowym programem Niepodległa.

Projekt „Tczew 1920. Droga do Niepodległej” ma na celu upowszechnienie wśród mieszkańców Tczewa wiedzy nt. tczewskiej drogi do niepodległości, ukazanie nastrojów jakie panowały w mieście, zarówno przed odzyskaniem niepodległości w 1920 roku, w trakcie, jak i po przyłączeniu Pomorza do Polski. Ma również na celu przybliżenie postaci związanych z działalnością na rzecz przyłączenia Tczewa do Polski. Za te środki zrealizuje projekt pod nazwą . W ramach projektu „Tczew 1920. Droga do Niepodległej” powstała ekspozycja oraz katalog stanowiący jej swoiste rozwinięcie i uzupełnienie.

Jeszcze zanim otwarto uroczyście wystawę zapraszali na nią na swoim spotkaniu nad jeziorem Damaszka w Turzu morsy z Tczewskiego Klubu Przerębel. Kąpiel połączono z promocją publikacji „Tczew 1920 – Droga do Niepodległej”. Kąpiel morsów miała także symboliczne znaczenie i nawiązywała do Zaślubin Polski z Morzem z 10 lutego 1920 r., które odbyły się po przyłączeniu Pomorza (w tym Tczewa) do Polski.

Na wernisażu w filii nr 3 MBP na Suchostrzygach gościł Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, mieszkańcy, przedstawiciele Klubu Morsów Przerębel i uczestniczącego w projekcie kociewskiego oddziału Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Podziękowano wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt, w tym pracownikom sekcji historii miasta tczewskiej książnicy. Zebrani wysłuchali wykładu doktora historii Przemysława Ruchlewskiego, który jest autorem opracowania foldera wystawy.

Wystawę można oglądać w budynku przy ul. Jagiełły 8 w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Wstęp jest bezpłatny.