Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Tczewskiego wiaduktu nie ma w budżecie powiatu
Nasz Tczew

Tczewskiego wiaduktu nie ma w budżecie powiatu

W tym roku miała rozpocząć się przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy 30 stycznia w Tczewie. Starostwu nie udało się wykonać projektu tego zadania na czas, żeby skorzystać z dofinansowania rządowego. Zapytaliśmy starostę Mirosława Augustyna kiedy inwestycja będzie realizowana.

Wiadukt nad torami kolejowymi w ulicy 30 stycznia łączy osiedla Czyżykowo z Górkami przemysłowymi, ale stanowi też część drogi wylotowej i wjazdowej miasta. Obiekt został wybudowany w latach 40-tych. Ekspertyza wykazała, że Jego stan techniczny jest fatalny. Ma liczne ubytki i pęknięcia jezdni, obluzowane barierki ochronne, brak na nim urządzeń dylatacyjnych, ma poobrywane gzymsy. Wiadukt ten stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego i pieszych.

Po przebudowie mają być nowe: nawierzchnia, gzymsy, barierki ochronne, także podpory, odwodnienie i izolacja będą nowe. Wiadukt miał być poszerzony o ciąg pieszo-rowerowy. W programie Pytania do Starosty zapytaliśmy czy jest szansa, żeby zadanie przebudowy wiaduktu rozpocząć w tym roku. Mirosław Augustyn warunkuje rozpoczęcie inwestycji przyznaniem dofinansowania.

Starostwo zgłaszając na początku ubiegłego roku inwestycję do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oszacowało koszt zadania na 5 mln 600 tys. zł.