Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Trudny budżet na trudne czasy
Nasz Tczew

Trudny budżet na trudne czasy

Tradycyjnie o tej porze roku Urząd Miejski zorganizował debatę budżetową z mieszkańcami i tradycyjnie wzięła w niej udział garstka tczewian. Urzędnicy podkreślają, że przyszłoroczny budżet miasta będzie trudny m.in. przez skutki uboczne Polskiego Ładu, wzrostu cen i inflacji.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, debatę budżetową zorganizowano przez internet z uwagi na pandemię koronawirusa. Wirtualne spotkanie z mieszkańcami trwało 30 minut i było obserwowane jedynie przez około 20 osób. Pierwszą część wystąpienia poprowadziła skarbnik miasta.

Planowane dochody Tczewa w przyszłym roku będą wynosić 268 mln zł – jest to o blisko 16 proc., czyli o ok. 50 mln zł mniej niż w roku bieżącym. Planowane wydatki to ponad 293 mln zł. Jest to spadek w stosunku do 2021 r. wynoszący 16 proc., czyli ok. 55 mln zł. Tradycyjnie największe wydatki planowane są na oświatę i wychowanie – blisko 40 proc. oraz na pomoc społeczną i rodzinę – 28 proc. Z roku na rok budżet miasta dopłaca coraz większe kwoty do otrzymywanej subwencji oświatowej i ta tendencja również się utrzyma w przyszłym roku, kiedy to ok. 50 mln zł będzie musiało dołożyć miasto. Deficyt budżetu, który zaplanowano na ok. 25 mln zł, zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji komunalnych oraz z budżetu państwa. Zadłużenie budżetu miasta będzie wynosiło 89 mln zł, czyli 33 proc. dochodów.

W drugiej części spotkania wiceprezydent do spraw gospodarczych opowiedział o przyszłorocznych inwestycjach, których koszt ma wynieść 30 mln zł. Włodarz uprzedził, że wśród wymienionych przez niego inwestycji nie ma tych, które wchodzą w skład Polskiego Ładu. W projekcie budżetu nie uwzględniono również planowanej rozbudowy basenu czy budowy boiska sportowego przy SP1.

Wiceprezydent wymienił także wiele mniejszych inwestycji, w tym te, które zostaną wykonane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pod koniec transmisji mieszkańcy zadali kilka pytań, m.in. o możliwość powstania muralu w tunelu na węźle transportowym, budowę treningowej rzutni przy stadionie na ul. Bałdowskiej czy o kwotę o jaką miasto będzie się ubiegać z Polskiego Ładu na rozbudowę basenu. Projekt budżetu miasta na najbliższej sesji rady miejskiej zostanie poddany pod głosowanie.