Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja trzecia
Nasz Tczew

Trzy sesje w trzy tygodnie nowej rady powiatu

Rada powiatu tczewskiego siódmej kadencji jest pracowita. Od dnia powołania zwołuje sesje co tydzień. Podczas trzeciej sesji uchwaliła plan pracy na bieżący rok oraz korektę tegorocznego budżetu.

Tydzień wcześniej odbyła się druga sesja rady powiatu obecnej kadencji, podczas której ustalono składy komisji stałych. We wtorek 21 maja radni obradowali na kolejnej roboczej sesji. Prowadził ją przewodniczący Krzysztof Korda. Po ustaleniu porządku obrad rozpoczęła się część sprawozdawcza.

Tradycyjnie o bieżących decyzjach zarządu powiatu mówił starosta tczewski Mirosław Augustyn. Po sprawozdaniu radni zadawali staroście pytania.
Między innymi radny Witold Sosnowski pytał o zakres remontu wiaduktu w ulicy 30 stycznia w Tczewie. Stanisław Smoliński prosił o wyjaśnienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Targowej i Grunwaldzkiej w Tczewie.

W części sprawozdawczej radni zapoznali się z informacją z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok. Na pytania dotyczące tego programu odpowiadała naczelniczka wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Alicja Szczepińska-Mian.
Radni wysłuchali również informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2023, którą przedstawiła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie Maria Wons.

Rada przyjęła do realizacji cztery uchwały, dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. Uchwaliła także swój plan pracy na ten rok. Jednogłośnie rada głosowała również za określeniem zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrała radna Grażyna Antczak i radny Dariusz Godlewski. Na zakończenie sesji przewodniczący rady odczytał informację o utworzeniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, w którego skład weszło sześciu radnych, Przewodniczącym klubu PiS został Roman Małecki.