Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

jadwiga remont
Nasz Tczew

Ulica Królowej Jadwigi doczeka się remontu

Nie wszystkie planowane na ten rok inwestycje drogowe są realizowane. Wiele zależy od wyników przetargów. Oferty firm często są zbyt wysokie, przekraczają szacowane kwoty. W piątek 10 czerwca poznaliśmy oferty na remont ulicy Królowej Jadwigi na tczewskiej Starówce.

Przypomnijmy, że dopiero po korektach tegorocznego budżetu miasta , Zakład Usług Komunalnych, jako przedstawiciel miasta mógł podpisać umowy na realizację przebudowy części ulicy Stoczniowców i kompleksowego remontu ulicy Zygmunta Starego. Łącznie na te zadania trzeba było dołożyć blisko 1 milion 600 tysięcy złotych.

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na Starym Miescie planowana jest od kilku lat. W zakres zadania wchodzi przebudowa kanalizacji przeciwdeszczowej, wymiana nawierzchni drogi i chodników, nowe oświetlenie. To inwestycja dofinansowana w ramach rewitalizacji Starego Miasta z funduszy unijnych. W pierwszym przetargu oferty znacznie przekraczały zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel kwotę. W 2018 roku ogłoszono kolejne przetargi, ale nie wpłynęła ani jedna oferta. W tym roku zwiększono kwotę przeznaczoną na to zadanie, oszacowano je na 2 miliony 700 tysięcy złotych. W piątek 10 czerwca w urzędzie miejskim nastąpiło otwarcie ofert.

Oferta będzie jeszcze analizowana . Od dnia podpisania umowy wykonawca ma pięć miesięcy za realizację zadania.
W tym roku miasto zamierza rozpocząć przebudowę ulicy Ceglarskiej na Czyżykowie. Miasto na tę inwestycję otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 miliony 600 tysięcy złotych z rządowego Programu Rozwoju Dróg. Zadanie przebudowy blisko 800-metrowej ulicy oszacowano na ponad 7 milionów złotych.

Jeśli wpłynie korzystna oferta na przebudowę ulicy Ceglarskiej zadanie to rozpocznie się w tym roku, ale będzie zakończone w roku przyszłym.