Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

ulice Tczewskie
Nasz Tczew

Urząd Miejski zbiera ulice Tczewskie

Ulice Tczewskie na tablicach.

Urząd Miejski rozpoczął akcję zbierania w kraju i za granicą tablic z nazwami ulicy Tczewskiej. Wszystkie wyeksponować chce na skwerze przy ulicy Żwirki. Pierwsze tablice dotarły już do Tczewa.