Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe
Nasz Tczew

Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe

Podobnie jak w poprzednich latach decyzje podatkowe są w Tczewie doręczane osobiście przez trzynastu urzędników – od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20, przy czym w dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Urząd Miejski informuje, że doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, a na żądanie mieszkańca są zobowiązani do okazania upoważnienia do doręczania decyzji podatkowych. Osoby odbierające wspomniane decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów i dat odbioru przesyłki na potwierdzeniu odbioru.

Urzędnik może zostawić decyzje podatkowe naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi. Akcja doręczania potrwa od 27 stycznia do 23 lutego. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały dostarczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.