Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

karta rodziny
Nasz Tczew

Uśpiona Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej

Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej to program jaki władze naszego miasta wdrożyły w 2014 roku. Miał być lokalnym odpowiednikiem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, oferującym szereg rabatów, promocji udzielonych posiadaczom karty przez jednostki samorządowe i lokalne firmy. Czy program wciąż funkcjonuje i czy oferty w nim zawarte są aktualne?

Władze Tczewa obecnie pracują nad regulaminem nowego programu Karta Mieszkańca Tczewa. Posiadacze takiej karty mają mieć w naszym mieście szereg korzyści. Szczegółów nie znamy, ale ulgi mają dotyczyć na przykład płatnych usług Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, przejazdów komunikacją miejską i prawdopodobnie płatnych stref parkowania, jakie dopiero mają powstać. Taki program ma być wdrożony w okresie kilku najbliższych miesięcy.
Radni miejscy klubu Tczew od Nowa przypomnieli o tym, że podobny program, tylko przeznaczony do węższego grona mieszkańców Tczewa, wdrożono siedem lat temu – mowa o Tczewskiej karcie Rodziny Wielodzietnej. Zapytaliśmy prezydenta Mirosława Pobłockiego czy program ten wciąż funkcjonuje.

Po analizie radni z klubu Tczew od Nowa stwierdzili, że z niewielkimi wyjątkami oferta Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej nie spełnia oczekiwań jej posiadaczy. Jednym z nich jest radny Michał Ciesielski.

Zapytaliśmy prezesa Telkabu Adam Przybyłowskiego o to dlaczego ta tczewska firma przystąpiła do programu. Czy odniosła pożądany efekt marketingowy, promocję?

Radny Ciesielski porównał tczewską kartę rodziny wielodzietniej z podobnymi programami wdrożonymi w sąsiednich miastach.