Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

budżet obywatelski 2023
Nasz Tczew

W budżecie obywatelskim place rekreacyjne i kaczkomat?

Dwadzieścia dziewięć projektów zgłosili mieszkańcy Tczewa do budżetu obywatelskiego na dwa tysiące dwudziesty trzeci rok. Najwięcej pomysłów dotyczy utworzenia bądź rozbudowy placów zabaw czy terenów rekreacyjnych jak i nasadzeń zieleni.


Dzięki budżetowi obywatelskiemu samorząd realizuje nieduże infrastrukturalne inwestycje, których pomysłodawcami są mieszkańcy Tczewa. W naszym mieście pierwsza edycja została zrealizowana w 2014 roku. Ograniczeniem jest pula. Zrealizowanych będzie tyle inwestycji na ile wystarczy pieniędzy, a władze Tczewa przeznczają na jedną edycję milion zlotych.

Obecnie program realizowany jest w systemie dwuletnim. Przyjmowanie wniosków-projektów, analizowanie ich, a następnie głosowanie, które zdecyduje o wyborze zadań, odbędzie się w obecnym roku. Natomiast etap końcowy, czyli realizacja inwestycji w roku przyszłym. Pierwszy etap to przyjmowanie wniosków. Termin minął niedawno. Zapytaliśmy prezydenta Tczewa jakiego rodzaju pomysły w tym roku mieli lokalni społecznicy na budżet obywatelski.