Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja basen
Nasz Tczew

Ważne uchwały o przyszłości Tczewa

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony czwartek, radni przyjęli uchwałę w sprawie rozbudowy tczewskiego basenu. Wyrazili zgodę na powołanie spółki prawa handlowego, która zajmie się tym zadaniem.

Sesja przebiegała w trybie hybrydowym, część radnych brała w niej udział zdalnie. Obrady prowadził obchodzący akurat urodziny przewodniczący Zenon Drewa.

W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności prezydenta i urzędu miejskiego przedstawił radzie wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk.

Poruszenie i dyskusję wywołał pomysł wprowadzenia płatnych stref parkowania w mieście.
To była sesja, na której radni podejmowali ważne dla przyszłości Tczewa decyzje.

Rozbudowę kompleksu basenów, jego kompleksową przebudowę i powiększenie obiektu o część rekreacyjną władze miasta planowały od wielu lat. Wreszcie zapadła decyzja – pierwsza uchwała, która wprowadza plan w życie. To bardzo kosztowna jak na nasz samorząd inwestycja, szacowana na blisko 30 milionów złotych. Dlatego ma ją zrealizować spółka prawa handlowego, która zostanie utworzona w miejsce zlikwidowanego Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, które jest obecnie jednostką budżetową.

Radni byli prawie jednomyślni: 22 głosowało za, Tadeusz Dzwonkowski się wstrzymał.
Inną bardzo ważną uchwałą dla przyszłości naszego miasta było wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Północ”, a to oznacza zielone światło dla budownictwa społecznego, dzięki któremu przy ulicy Bałdowskiej może powstać w najbliższych latach nowe osiedle. Ponadto radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie i zaakceptowali zmiany w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali: Piotr Antczak w imieniu Józefa Cichona, Maciej Skiberowski, Marcin Kussowski, Gertruda Pierzynowska, Tomasz Tobiański i Bożena Chylicka.