Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Rada Powiatu Tczewskiego
Nasz Tczew

We wtorek obradowała rada powiatu

W ostatni wtorek (28.04.2015) odbyła się 6. sesja Rady Powiatu Tczewskiego.

Na sesji rady powiatu dużo uwagi poświęcono sprawom społecznym. Ponadto radni głosowali nad dwiema uchwałami, złożyli cztery interpelacje.

Szósta sesja rady powiatu obecnej kadencji nie była długa. Pierwszą część wypełniły sprawozdania. Starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski mówił o działalności bieżacej zarządu powiatu. Mówił również o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku. Radni przyjęli sprawozdanie Krzysztofa Urbana, Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radni byli zgodni podczas głosowania nad uchwałami. Pierwsza dotyczyła dotacji w wysokości 4,5 tys. złotych na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Swarożynie. Druga uchwała dotyczyła niedużych zmian w budżecie powiatu.

Radni poruszyli kilka spraw, problemów składając zapytania, interpelacje i wnioski: Waldemar Pawlusek zwrócił uwagę na zmiany jakie będą obowiązywać w Czarlinie po modernizacji Drogi krajowej nr 91. Stanisław Smoliński wnioskował, by przebudowa ul. 30 Stycznia w Tczewie nie kolidowała z przebudową drogi krajowej, apelował o konsultacje wykonawców tych dwóch inwestycji. Krzysztof Korda prosił o przedstawienie szczegółów realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)”. Roman Małecki również zabrał głos w sprawie monitowania działań związanych z budowami i remontami dróg przebiegających przez Powiat Tczewski.