Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja obsolutorium 2020
Nasz Tczew

Wotum i absolutorium po debacie

Podczas ostatniej sesji tczewscy radni przeprowadzili obszerną dyskusję na temat raportu o stanie naszego miasta. Uchwalili również absolutorium dla prezydenta Mirosława Pobłockiego za wykonanie budżetu za 2019 r.

W pierwszej części sesji prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdania z bieżącej działalności władz miasta i urzędu miejskiego. Poinformował o przekazaniu tczewskiemu samorządowi blisko sześciu milionów złotych na inwestycje w ramach rządowej tarczy kryzysowe, podając sugestie radnym na co można te dodatkowe środki finansowe wykorzystać. Następnie kilka sprawozdań przedstawili radni.

Czerwcowa sesja w pewien sposób podsumowuje działania prezydenta i całego samorządu miasta za poprzedni rok. Po raz drugi uchwałom o udzielenie wotum zaufania i absolutorium towarzyszy przygotowanie i omówienie obszernego dokumentu o nazwie Raport o stanie miasta za miniony rok. Dyskusję długą wypowiedzią otworzył radny Łukasz Brządkowski, który zadał prezydentowi kilkanascie pytań, czy zagadnień. Głos zabrali również Tadeusz Dzwonkowski, Gertruda Pierzynowska, Roman Kucharski i gość spoza rady – Ryszard Różycki ze stowarzyszenia Kociewiak. Debatę podsumował prezydent Pobłocki.
Po dysksusji radni głosowali nad wotum zaufania dla prezydenta. 17 głosów było za udzieleniem wotum, pięciu radnych wstrzymało się od głosu – trzech z klubu Tczew Od-nowa oraz dwóch z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Następnie rada zajęła się oceną realizacji budżetu za 2019 rok. Głos zabrała radna Brygida Genca, odczytała opinię w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, która poinformowała o pozytywnej ocenie realizacji budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkowej.
W imieniu Porozumienia na Plus pozyutywną opinie przedstawił Krzysztof Misiewicz, który wskazał na inwestycję. Krzysztof
W głosowaniu nad absolutorium dla prezydenta Tczewa rada była jednogłośna – wszyscy byli za. Prezydent podziękował radnym i współpracownikom, podkreślając, że realizacja finansowej polityki miasta to praca zespołowa.

W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom radni byli bardzo aktywni. Głos zabrali: Gertruda Pierzynowska, Maciej Skiberowski, Józef Cichon, Marcin Kussowski, Iwona Nitza, Piotr Antczak, Tomasz Tobiański, Michał Ciesielski, Brygida Genca i Ryszard Brucki.