Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Wybrano lokalizację ekspozycji przęsła ESTB
Nasz Tczew

Wybrano lokalizację ekspozycji przęsła ESTB

Wiemy, w jakim miejscu powstanie ekspozycja powojennego przęsła ESTB, czyli zdegradowanej części Mostu Tczewskiego. ESTB stanie około dwustu metrów na zachód od przyszłego portalu wjazdowego, na skarpie pomiędzy ulicą Jana z Kolna a parkingiem. Powojenne przęsło zostanie przeniesione w całości lub w kilku częściach.

W przyszłym roku ruszy kolejny etap odbudowy Mostu Tczewskiego za środki w wysokości niemal 62 mln zł przekazane z rządowego programu Polski Ład. Aby inwestycja była możliwa, starostwo potrzebuje aktualnej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez pomorskiego konserwatora zabytków Igora Strzoka. Jednym z warunków otrzymania tej akceptacji jest wyeksponowanie powojennego, zdegradowanego przęsła ESTB o długości 110 metrów. Starostwo zamierzało posadowić ten obiekt na działce przy ul. Jana z Kolna w sąsiedztwie budynku Energii, jednak konserwator zaproponował inną lokalizację. Mowa o terenie w sąsiedztwie obelisku i Skweru Weteranów II Wojny Światowej. Konserwator uważa, że to lepsza lokalizacja z uwagi na mniejszą odległość od przyszłego portalu wjazdowego, na możliwość ekspozycji ESTB w całości oraz na niższy koszt. Okazuje się, że jeśli ekspozycja powstałaby koło zakładu energetycznego, trzeba by było przenieść w inne miejsce kanalizację deszczową.

Ostatecznie przęsło ESTB zostanie posadowione na palach na skarpie pomiędzy ulicą Jana z Kolna a parkingiem. Starosta obawia się, że powojenne przęsło może przysłonić planowany portal wjazdowy, który będzie siedzibą filii Muzeum II Wojny Światowej. Aby wariant naskarpowy był możliwy do zrealizowania , konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za co odpowiada Rada Miejska w Tczewie. Projekt takiej zmiany również musi zostać zaopiniowany przez konserwatora. Władze Tczewa informują, że po stronie miasta nie będzie żadnych przeszkód, aby uchwalić oczekiwaną przez starostwo zmianę planu miejscowego.

Prezydent informuje, że konserwator Igor Strzok prosi o to, by zmieniony plan miejscowy uwzględniał w przyszłości możliwość odbudowy nie tylko portalu drogowego Mostu Tczewskiego, ale i sąsiedniego kolejowego. Konserwator zdecydował również o tym, w jaki sposób przęsło ESTB powinno zostać przeniesione na brzeg.

Aby środki z Polskiego Ładu mogły być wykorzystane, przetarg na kolejny etap przebudowy Mostu Tczewskiego powinien być ogłoszony najpóźniej w marcu, dlatego starostwo oczekuje, że konserwator pochyli się nad zaopiniowaniem planu miejscowego najpóźniej do końca tego roku. Czy jeśli tego nie zrobi, to istnieje ryzyko, że ponad 60 mln zł przepadnie? Okazuje się, że nie, ponieważ rząd podejmie kroki, by pomóc samorządom w tego typu sytuacjach.