Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

gra cashflow
Nasz Tczew

Z planszówką Cashflow za pan brat

Młodzież ponadgimnazjalna wzięła udział w grze ekonomicznej Cashflow.

W piątek, 13 lutego 2015 r., Dom Przedsiębiorcy w Tczewie zorganizował w ramach ferii wraz z Fundacją Pokolenia kolejne spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej i osób zainteresowanych ekonomią. Spotkanie nietypowe, bo polegające na grze w Cashflow.

Planszówka jest o tyle interesująca, że przy okazji zabawy można także poznawać
podstawy ekonomii: dowiedzieć się, co oznaczają pojęcia typu aktywa, pasywa,
przychody, koszty i przepływy pieniędzy. Grą zainteresowana była nie tylko młodzież,
także urzędnicy i przedsiębiorcy. Spotkania z Cashflow w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie organizowane są już od 2013 roku, a kolejne planowane jest na 11 marca na godz. 16:30.

Strona www Domu Przedsiębiorcy.