Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Budżet obywatelski bez kaczkomatów nad Wisłą
Nasz Tczew

Budżet obywatelski bez kaczkomatów nad Wisłą

Dwadzieścia dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców Tczewa znalazły się na liście tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie, które ma wyłonić zadania inwestycyjne do realizacji w przyszłym roku, rozpocznie się szesnastego sierpnia. Zaskakujące było odrzucenie projektu o zakupie kaczkomatów.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu samorząd realizuje nieduże infrastrukturalne inwestycje, których pomysłodawcami są mieszkańcy Tczewa. Ograniczeniem jest pula. Zrealizowanych będzie tyle inwestycji na ile wystarczy pieniędzy, a władze Tczewa przeznaczają na jedną edycję milion złotych. Nie uda się zrealizować wszystkich zgłoszonych projektów, a było ich łącznie 29. Siedem nie przeszło weryfikacji pod kątem regulaminowym i merytorycznym.

Zaskakujące było odrzucenie projektu o zakupie kaczkomatów. Podajniki ze “zdrową” żywnością dla ptaków miały być zamontowane w okolicy bulwaru nadwiślańskiego wzdłuż brzegu Wisły. Projekt ten wzbudzał pozytywne skojarzenia, zważywszy również na to, że wiele samorządów na terenie swoich gmin zdecydowało się postawić kaczkomaty.

Komisja weryfikująca projekty budżetu obywatelskiego w sprawie kaczkomatów zasięgnęła opinii specjalisty, przyrodnika – członka Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. Zwrócił on uwagę na to, że dokarmianie to moda i pozorne zbliżenie człowieka z naturą, ale szkodzi ptakom w wielu aspektach, na przykład przestają przez to migrować.

Lista zakwalifikowanych do głosowania projektów znajduje się na stronie bo.tczew.pl. Poprzez tę stronę internetową od 16 sierpnia do 12 września będzie można oddać swój głos. Jedna osoba bez ograniczenia wieku czy miejsca zamieszkania może głosować raz i może oddać po jednym głosie na jeden projekt z grupy dużych, czyli szacowanych na koszt do 250 tysięcy złotych i na jeden projekt z grupy małych, czyli do 25 tys zł. Najwięcej pomysłów edycji 2022 dotyczy utworzenia bądź rozbudowy placów zabaw czy terenów rekreacyjnych jak i nasadzeń zieleni.