Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

most zakres okrojony
Nasz Tczew

Zakres odbudowy mocno okrojony

Decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków Igora Strzoka o całkowitym wstrzymaniu prac przy przebudowie mostu tczewskiego spowodowała, że zwiększyły się koszty inwestycji. Zarząd powiatu został zmuszony do podpisania aneksu z wykonawcą. Firma Banimex zamiast dokończyć wcześniej zaplanowane zadania, musi zająć się zabepieczeniem obiektu.

Pod koniec września ubiegłego roku pomorski wojewódzki konserwator zabytków Igor Strzok podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu prac. Dopiero na początku grudnia Magdalena Gawin, Generalna Konserwator Zabytków, w całości uchyliła postanowienie wojewódzkiego konserwatora. Nieodpowiedzialna, błędna decyzja Strzoka oraz opieszałość organu nadrzędnego, czyli ministerstwa kultury, spowodowały wzrost kosztów inwestycji.
Sytuacja była i jest skomplikowana, bo decyzja konserwatora zapadła tuż przed zimą, okresem w którym nie można prowadzić prac w nurcie rzeki. Inwestor, powiat tczewski, nie otrzymał zgody zarządcy rzeki, Wód Polskich, na kontynuowanie przebudowy. Zarząd powiatu musi zabezpieczyć teren budowy przed katastrofą i zniszczeniem nowobudowanych elementów mostu. Pieniądze przeznaczone na inwestycję odbudowę obecnie są wydatkowane na zabezpiecznie.

Demontaż przęsła ESTB nie będzie dokończony, ale na nowo posadowiona podpora podtrzymuje pozostałość przęsła, zabezpieczając obiekt przed katastrofą.
Wykonawca pierwotnie miał zbudować w miejsce starego nowy filar mostu znajdujący się w nurcie rzeki. Stary nie został do końca zburzony, a wyspa została zabezpieczona przed zimą. Z aneksu negocjowanego przez starostwo i Banimex wynika, że filar w nurcie Wisły w obecnym etapie inwestycji nie zostanie zbudowany.

Banimex ma w marcu zakończyć wszystkie zadania, zawarte w aneksie, między innymi wykonać zamknięty stan surowy przyczółku.
Przestój w inwestycji i prace zabezpieczające pochłonęły wiele milionów złotych, przez co nie będzie wykonanych wiele wcześniej przewidzianych elementów odbudowy: wspomniany filar na wyspie, elewacja i balustrady przyczółka i otoczenie tego obiektu, czyli wzmocnienie brzegu, odcinek drogi, dojazdowej do mostu, schody na bulwar i wskaźnik poziomu wody w Wiśle.