Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Zaproponuj bibliotece zakup książki
Nasz Tczew

Zaproponuj bibliotece zakup książki

Miejska Biblioteka Publiczna pyta mieszkańców Tczewa o to, jakie nowe książki powinna zakupić. To efekt kolejnego już dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zakup nowych książek. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 36 600 zł.

Propozycje już napływają do biblioteki, ale placówka nadal czeka na kolejne. Biblioteka czeka na propozycje do końca miesiąca, czyli do poniedziałku 30 września. Sugestie można zgłaszać do placówki drogą mailową lub osobiście.