Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Ze ścieków powstaje nawóz organiczny
Nasz Tczew

Ze ścieków powstaje nawóz organiczny

Minęły dwa lata od otwarcia kompostowni membranowej na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie. Sprawdziliśmy, jakie są efekty inwestycji wartej 10 mln zł, która była współfinansowana przez Unię Europejską.

Dwa lata temu nasza kamera zarejestrowała uroczyste otwarcie kompostowni membranowej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Tczewie. Budowa trwała pół roku i wraz z zakupem sprzętu mechanicznego kosztowała ok. 10 mln zł. Zadanie zostało w 85 procentach sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Procesowi kompostowania poddawane są głównie osady ściekowe wytworzone w miejskiej oczyszczalni w Tczewie. O szczegółach mówi kierownik tej jednostki.

W trakcie kompostowania dochodzi do wytworzenia ciepła, które niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze. Po 6 tygodniach kompost jest przesiewany, a część zrębek drzewnych jest odzyskiwanych i zawracanych ponownie do kompostowania. Następnie przesiany kompost trafia pod wiatę, gdzie podlega procesowi dojrzewania, w wyniku czego powstają substancje humusowe tworzące próchnicę. Kierownik oczyszczalni informuje, co ZWiK zamierza zrobić z uzyskanym kompostem.

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ZWiK zacznie kompost sprzedawać. Miejska spółka jest zadowolona z inwestycji.