Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

żywa biblioteka
Nasz Tczew

Żywa Biblioteka w Tczewie tuż tuż

Zapraszamy na drugą edycję Żywej Biblioteki w Tczewie!

Pierwsza Żywa Biblioteka w Tczewie odbyła się w grudniu 2015 roku w Fabryce Sztuk razem z Maratonem Pisania Listów Amnesty International. Zaprosiliśmy 10 Żywych Książek, które zostały wypożyczone 78 razy!

Już w sobotę 10 września w Warsztatowej odbędzie się druga edycja. Czytanie rozpoczynamy o godzinie 12:00, zakończenie planujemy o 18:00. Tym razem zdecydowaliśmy się na to, żeby Żywa Biblioteka odbyła się latem, ponieważ chcemy skorzystać ze słonecznej pogody i zaprosić do czytania nie tylko w budynku, ale i na zewnątrz.

Lista tegorocznych książek:
1. Weganin
2. Anarchista/Antyfaszysta
3. Abstynent z wyboru
4. Wegetarianka
5. Rosjanka
6. Zielonoświątkowcy
7. Pastafarianin
8. Samotna matka

Zobacz nasz materiał filmowy z poprzedniej edycji Żywej Biblioteki.

Żywa Biblioteka

Tczewska Żywa Biblioteka odbędzie się w ramach projektu „Rozwój żywych bibliotek w Polsce – przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”, współfinansowanego ze środków EOG z Programu Obywatele dla Demokracji. Akcja została objęta Patronatem Honorowym przez Prezydenta Miasta Tczewa – Mirosława Pobłockiego. Telewizja Tetka Tczewa objęła wydarzenie patronatem medialnym. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kilka informacji o Żywej Bibliotece
Skąd pomysł?
Autorami pomysłu Żywej Biblioteki byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji „Stop Przemocy” z Danii, którzy w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowali Żywą Bibliotekę. W ciągu 15 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie. Organizacją, która sprawuje opiekę nad projektem i czuwa nad jakością Żywych Bibliotek na skalę międzynarodową, jest Human Library. W Polsce Żywe Biblioteki od czerwca 2014 roku skupione są w sieci Żywa Biblioteka Polska, która jest koordynowana przez Stowarzyszenie Diversja.

Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Uważamy, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.

Naszym celem jest zmiana postawy ludzi wobec inności na opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować krytyczne myślenie.

Staramy się, aby Żywa Biblioteka reagowała na aktualne problemy dyskryminacji, wykluczenia społecznego, na przypadki łamania praw człowieka, nieposzanowania ludzkiej godności. Chcemy również podczas projektu pokazywać działalność instytucji zajmujących się prawami człowieka, aby zainteresowani tym tematem mogli aktywnie włączyć się w działania.

Jak działa Żywa Biblioteka?
Każdy, kto przychodzi do Żywej Biblioteki, ma możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Czytelnik będzie musiał się zarejestrować i dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek – ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, które są nieakceptowane lub wykluczane ze społeczeństwa.

Staramy się, aby Lista Książek naszego katalogu odpowiadała na aktualne potrzeby i opierała się na lokalnym kontekście. Najpierw uważnie analizujemy pomysły na tytuły, potem staramy się ułożyć katalog tak, aby był reprezentatywny i zrównoważony.

Czytelnicy przychodzący do Żywej Biblioteki mogą liczyć na wsparcie Bibliotekarek, które pomogą im w wyborze odpowiedniego tytułu i wyjaśnią zasady funkcjonowania Żywej Biblioteki.