Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Środki na hemodializę i morcelator

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przekazania szpitalowi powiatowemu sto tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego.

Podczas majowej sesji rady miejskiej, rajcy podjęli uchwałę w sprawie korekty tegorocznego budżetu. Wniesione zmiany dotyczyły między innymi przekazania szpitalowi powiatowemu stu tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. Nie po raz pierwszy miasto wspiera finansowo lecznicę.

Prezesa Szpitali Tczewskich, Macieja Bielińskiego zapytaliśmy na zakup jakiego sprzętu medycznego pieniądze zostaną przeznaczone? Na c\hemodializę i morcelator – odpowiada prezes Maciej Bieliński.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

Dzisiejszy program w przygotowaniu
Radio Tczew 100,8 FM
Pogoda Tczew z serwisu