Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Miasto przekaże pieniądze na sprzęt medyczny
Nasz Tczew

Środki na hemodializę i morcelator

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przekazania szpitalowi powiatowemu sto tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego.

https://www.youtube.com/watch?v=QarQ9vjXULI&t=2s

Podczas majowej sesji rady miejskiej, rajcy podjęli uchwałę w sprawie korekty tegorocznego budżetu. Wniesione zmiany dotyczyły między innymi przekazania szpitalowi powiatowemu stu tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. Nie po raz pierwszy miasto wspiera finansowo lecznicę.

Prezesa Szpitali Tczewskich, Macieja Bielińskiego zapytaliśmy na zakup jakiego sprzętu medycznego pieniądze zostaną przeznaczone? Na c\hemodializę i morcelator – odpowiada prezes Maciej Bieliński.