Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Są pieniądze na renowację zabytków

W kasie miejskiej są pieniądze na prace konserwatorskie zabytków.

W budżecie miasta zarezerwowano kilkadziesiąt tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Podobne wpisy