Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Posty otagowane bezrobotni

Są środki na założenie własnej firmy

Powiatowy urząd pracy zachęca bezrobotnych do zakładania własnej działalności
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie nadal może pochwalić się niską stopą bezrobocia. Przemysław Karczyński, doradca klienta instytucjonalnego tłumaczy z czego ta statystyka wynika. Doradcę klienta zapytaliśmy o branże i jakie warunk [...]

Piąte Tczewskie Targi Pracy

Podczas Tczewskich Targów Pracy rozstrzygnięto Galę Konkursu „Pracodawca Roku Powiatu Tczewskiego 2019”
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie był organizatorem szóstych Tczewskich Targów Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Tczewskie Targi Pracy są wydarzeniem skupiającym w jednym miejscu osoby bezrobotne i poszukujące nowego zatrudnienia, a także uczniów oraz pracodawców. Tych ostatnich na piątej edycji targów b [...]

Sieć współpracy doradców zawodowych

Jak pomóc uczniom szkół ponadgimnazjalnym w wyborze zawodu/
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie odbyło się spotkanie nadwiślańskiej grupy roboczej doradców zawodowych. Rozmawiano o poradnictwie zawodowym, które adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Co pewien czas doradcy zawodowi nadwiślańskiej grupy roboczej spotykają się, aby wspólnie wypracować mechanizmy pomocowe dla uczniów szkół [...]

W poszukiwaniu zatrudnienia

- osoby, które zakończyły edukację mogą się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie oferuje swoją pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy. Jej adresatami są osoby, które zakończyły edukację, bądź straciły zatrudnienie. Urząd aktywnie wspomaga również tych, którzy chcą zmienić obecną pracę. Powiatowy Urząd Pracy odnotowuje wzrost rejestracji wśród absolwentów, którzy w kwietniu zakończyli i zak [...]

PUP ma miliony na staże i dotacje

dotacje
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie otrzymał kilka milionów złotych na staże, dotacje i szkolenia dla bezrobotnych. Z tej pomocy mogą skorzystać długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni a także przedsiębiorcy. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie co roku przygotowuje programy oraz wspiera bezrobotnych organizując różne formy pomocy dostosowując je do z [...]

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Targi Pracy
W Tczewie odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. W Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie odbyły się pierwsze Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.

MOPS aktywizuje podopiecznych

MOPS aktywizuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce dzięki środkom unijnym aktywizować zawodowo osoby bezrobotne korzystające z opieki społecznej. MOPS ubiega się o środki unijne na realizację kolejnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, które korzystają z opieki społecznej.

Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców

aktywizacja bezrobotnych
W kwietniu ruszyły prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczął realizację pierwszego etapu Programu Aktywizacji i Integracji, czyli kompleksowych działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W ramach programu 39 osób bezrobotnych pracuje i otrzymuje w [...]