Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

przetarg komunikacja
Nasz Tczew

Bezpłatna komunikacja za droga dla Tczewa?

Poznaliśmy oferty w przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Tczewie na okres 28 miesięcy. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Nawet, gdy weźmiemy pod uwagę najniższe zaoferowane kwoty, to znacznie przewyższają one szacowany przez zamawiającego koszt.

Komunikacja miejska w Tczewie od 1 września ma działać na nowych zasadach. Dla korzystających ma być bezpłatna. W ogłoszonym przez Zakład Usług Komunalnych przetargu obsługę komunikacyjną podzielono na dwa mniej więcej równe w zakresie zadania. To oznacza, że w naszym mieście może być dwóch przewoźników. Miasto oszacowało obydwa zadania na niespełna 31 milionów 700 tysięcy złotych. Pierwsze zadanie na 16 milionów 400 tysięcy, a drugie na 15 milionów 300 tysięcy. Nowa umowa ma być przejściową, jak nazwał ją prezydent Mirosław Pobłocki. To oznacza niedługi okres obowiązywania – od 1 września tego roku przez 2 lata i cztery miesiące. tabor autobusów ma być młodszy od tego, którym obecnie dysponuje w Tczewie firma Przewozy Autobusowe Gryf. O około 10 procent ma zwiększyć się częstotliwość kursów.


Dwie firmy złożyły oferty na realizację pierwszego zadania. Te same firmy czyli aktualny przewoźnik Gryf i konsorcjum firm Irex złożyły także oferty na drugie zadanie. Na drugie zadanie złożyła również ofertę firma Arriva. Podmiot tej korporacji jest operatorem komercyjnej linii autobusowej na linii Tczew – Gdańsk.

Oferty są znacznie wyższe niż szacowane przez zamawiającego kwoty. Najwyższe kwoty podał aktualny operator komunikacja firma Gryf. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę najniższe oferty – konsorcjum Irex za zadanie pierwsze i firmy Arriva za zadanie drugie, to kwota przekracza tę planowaną w budżecie przez miasto o blisko 16 milionów, to jest o około 50 procent.
Kwota przeznaczona na bezpłatną komunikację miejską w rocznym budżecie miasta przekroczyłaby 20 milionów złotych, a należy do tego jeszcze dodać waloryzację jaką samorząd jest zobowiązany od niedawna płacić za inwestycje i usługi.

Prezydent Tczewa nie chce jeszcze komentować ofert złożonych w przetargu, które muszą być wnikliwie przeanalizowane. Sztab samorządowy rozpatruje kilka wariantów postępowania. Jeden z nich to unieważnienie przetargu i ogłoszenie go ponownie, licząc, że operatorzy zmienią oferty, bądź pojawią się nowe firmy. Inny z wariantów zakłada, że samorząd jednak przystanie na zaproponowane oferty.