Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Budżet i dziesiątki skarg podczas miejskiej sesji
Nasz Tczew

Budżet i dziesiątki skarg podczas miejskiej sesji

W czwartek podczas sesji Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie uchwaliła przyszłoroczny budżet miasta oraz wieloletnią prognozę finansową Tczewa na lata 2024-34. Dużo uwagi poświęcono rozpatrywaniu ponad pięćdziesięciu skarg mieszkańca Tczewa. Zdaniem jednego z radnych wspomniane skargi to niepotrzebna strata czasu.

Zanim przewodniczący Rady Miejskiej otworzył grudniową sesję dzieci z Niepublicznego Przedszkola Jarzębinka wprowadziły do sali obrad świąteczną atmosferę. Tradycyjnie sesja rozpoczęła się od sprawozdania wiceprezydenta z bieżącej działalności. Następnie radni przyjęli informację wiceprzewodniczącej o złożonych interpelacjach. Najważniejszym punktem grudniowej sesji było przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-34 oraz uchwalenie przyszłorocznego budżetu miasta. Przed głosowaniem odbyła się dyskusja.

W głosowaniach nad przyszłorocznym budżetem miasta i wieloletnią prognozą finansową wzięło udział 22 radnych. Wszyscy z nich byli za, co oznacza, że dwie wspomniane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Zenon Drewa pogratulował prezydentowi i skarbniczce przyjęcie budżetu. Jednocześnie zaznaczył, że z jego realizacji będzie rozliczana już nowa rada miejska, a to dlatego, że wiosną odbędą się wybory samorządowe, które wyłonią radnych nowej kadencji.

Po uchwaleniu budżetu radni nadali pięciu zasłużonym osobom medale Pro Domo Trsoviensi, o czym więcej powiemy w programie „Nasz Tczew” po świętach. Następnie rada skupiła się na petycjach i skargach. Jedna z rozpatrywanych petycji dotyczyła prośby o zaniechanie planowanej budowy nowego basenu przy Szkole Podstawowej nr 12. Radni większością głosów ją odrzucili. Więcej na ten temat również powiemy w kolejnych wydaniach programu. Następnie radni głosowali w sprawie ponad 50 skarg, większość z nich została złożona przez jednego mieszkańca Tczewa. Skargi zostały uwzględnione, jednak pojawił się apel, aby mieszkaniec zmienił swoją taktykę dotyczącą ich składania.

Sesja tradycyjnie zakończyła się złożeniem interpelacji i wniosków przez radnych. Przewodniczący Drewa przypomniał, że 30 stycznia jak co roku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa.