Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

nad wisłą plan
Nasz Tczew

Co się zmieni przy przystani nad Wisłą?

Urząd miejski zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Przystani nad Wisłą.


Do 5 maja wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą w Tczewie. Projekt MPZP jest udostępniony między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.


W czwartek 20 kwietnia urząd zaprasza mieszkańców na spotkanie, na którym będzie można dowiedzieć się jakie rozwiązania przyjęto w projekcie planu dla rejonu nad Wisłą. Rozpocznie się ono o godzinie 14:30 w sali obrad Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ulicy 30 stycznia.