Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

plan zagospodarowania przestrzennego

Skarga na konserwatora odrzucona

Wracamy do tematu dotyczącego osiedla Zatorze. Jeden z mieszkańców od dziesięciu lat stara się uzyskać zgodę na nadbudowę dachu, ponieważ chciałby powiększyć powierzchnię swojego mieszkania. Głos w tej sprawie zabrał miejski konserwator zabytków. Jan Koitka od wielu lat stara się…

O bulwarze na nadzwyczajnej sesji

W czwartek, 27 lipca o godzinie 9:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, w trakcie której radni rozpatrzą obywatelski wniosek o zmianę zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta ma dotyczyć ulicy Zamkowej i bulwaru nadwiślańskiego, gdzie wkrótce ma…

Minister nagrodził tczewski projekt

Dobra wiadomość napłynęła do nas z Poznania. Projektanci Nowego Centrum Tczewa, czyli terenu po dawnej jednostce wojskowej, zostali nagrodzeni przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2017. Nagroda została przyznana dla Biura Projektów…

Prezydent Tczewa powołał komisję

Prezydent Tczewa powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która jest organem doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W skład komisji, która działać będzie do końca 2018 roku, wchodzą osoby zajmujące się planowanie przestrzennym…