Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rekordowa
Nasz Tczew

Rekordowa liczba uchwał i wniosków na miejskiej sesji

Podczas drugiej sesji rady miejskiej obecnej kadencji rada głosowała nad rekordową liczba uchwał, blisko 30 z nich dotyczyło skarg i petycji. Radni byli bardzo aktywni, zadawali prezydentowi Łukaszowi Brządkowskiemu wiele pytań, złożyli również rekordowa liczbę wniosków.

Majową sesję rady miejskiej prowadził przewodniczący Marcin Kussowski. Po ustaleniu porządku obrad prezydent Łukasz Brządkowski przedstawił sprawozdanie za okres dwóch minionych miesięcy.

Radni zadawali prezydentowi wiele pytań, zwłaszcza o bieżące inwestycje. Pytali między innymi o opóźnienia związane przy przetargu na kompleksowy remont obiektu z basenami przy ulicy Wojska Polskiego.

Pytali również o decyzję w sprawie rezygnacji z przebudowy parkingu przy ulicy Saperskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 11.

W tej części sesji była też mowa o pracach nad standardami pracy na terenach zielonych oraz pielęgnacją drzew. Prezydent poinformował też o ofercie na budowę tężni solankowej w Tczewie.

W części sprawozdawczej radni przyjęli między innymi informację o współpracy samorządu ze stowarzyszeniami. Radni włącznie z prezydentem mieli zastrzeżenia co do raportu o stanie terenów zielonych w ubiegłym roku. W obecności przedstawicieli służb mundurowych rada przyjęła raport o stanie bezpieczeństwa w mieście za ubiegły rok.
Chyba nie było jeszcze sesji w historii miasta, na której radni głosowaliby nad tak dużą liczba uchwał. Rekord to zasługa blisko 30 uchwał dotyczących petycji i skarg. Odniósł sie do tej kwestii prezydent Brządkowski.

Rada głosowała za zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Malinowskiej. Rada zaakceptowała również korektę tegorocznego budżetu. Uchwalono zwiększenie kwoty na pokrycie części kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ten temat wywołał dyskusję.
Pojawił się również temat inwestycji drogowych, prezydent zapowiedział utworzenie harmonogramu tego rodzaju zadań. radni zlozyli bardzo duzo wniosków formalnyyc, dotyczących głównie zmian i poprawy infrastruktury.

Aż 30 takich wniosków złożył radny Maciej Skiberowski, sporo próśb o interwencję złożył także Krzysztof Misiewicz. Ponadto głos w tej części sesji zabierali radni: Michał Ciesielski, Kazimierz Ickiewicz, Zenon Drewa, Iwona Nitza, Józef Cichon, Roman Kucharski, Kazimierz Mokwa i Mateusz Kotwica.