Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

miejska komisja
Nasz Tczew

Prezydent Tczewa powołał komisję

Prezydent Tczewa powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która jest organem doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W skład komisji, która działać będzie do końca 2018 roku, wchodzą osoby zajmujące się planowanie przestrzennym m.in. architekt, urbanista, budowlaniec. Głównym zadaniem składu jest wydawanie opinii na temat planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Jak wyjaśnił prezydent Pobłocki, nie są to opinie szczegółowe, nie dotyczą np. strategii rozwoju miasta.

Taka komisja funkcjonowała już w poprzedniej kadencji samorządu, a jej powołanie i działanie wynikają z przepisów prawa, z Ustawy o planowaniu przestrzennym.