Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

budżet 2021
Nasz Tczew

Debata online o projekcie budżetu

Prezydent Mirosław Pobłocki wraz ze skarbnikiem naszego miasta Heleną Kullas podczas debaty zrealizowanej online zaprezentowali projekt budżetu na rok 2021. Uczestnicy debaty mieli okazję zadać prezydentowi pytania.

Założenia budżetu miasta, jego strukturę, przedstawiła skarbnik miasta Helena Kullas. W 2021 roku planowane są dochody w wysokości niespełna 292 milionów złotych. Miasto planuje wysokość wydatków na kwotę ponad 313 milionów. Deficyt wyniesie więc około 21 milionów.

Zadłużenie tczewskiego samorządu to 92 mln zł. Skarbnik podkreśliła, że miasto musi dopłacać ponad 40 milionów złotych do oświaty, bo rządowe subwencje nie wystarczają do właściwego funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Na inwestycje władze Tczewa zamierzają wydać w przyszłym roku około 34 miliony złotych. Prezydent Mirosław Pobłocki zaprezentował zadania inwestycyjne, wyjaśniając dlaczego są one potrzebne.

Najwięcej pieniędzy będzie przeznaczone na pierwszy etap budowy nowego wiaduktu, w miejsce niespełniającego norm technicznych obiektu nad torami łączącego ulice Nowy Rynek i Kolejową. W roku 2021 w projekcie budżetu zapisano na ten cel blisko 13 milionów złotych.

Za ponad 3 miliony mają być przeprowadzone dwie inwestycje drogowe na osiedlu Staszica: pierwszy etap przebudowy ulicy Stoczniowców oraz ciąg pieszo-jezdny przy ulicy Retmańskiej. Kontynuowana będą rewitalizacja Zatorza, budowa stadionu przy ulicy Bałdowskiej, ponadto zostanie wybudowany nowy obiekt przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2.

W projekcie budżetu zabrakło dużych inwestycji planowanych na Czyżykowie: przebudowy ulicy Ceglarskiej i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1. Po prezentacji budżetu była możliwość zadawania pytań. Na czacie pojawiły się trzy. Jedno z nich dotyczyło rozbudowy basenu. Prezydent wyjaśnił, że przyszły rok będzie poświęcony na dokończenie analizy finansowo-prawnej i założenie spółki celowej, która dla miasta będzie prowadzić zadanie. Głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu miasta na przyszły rok odbędzie się 22 grudnia na sesji rady miejskiej.