Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

powiat 2023
Nasz Tczew

Dziesięciu radnych w nowym klubie rady powiatu

Radni wspierający obecny zarząd powiatu postanowili uporządkować aktualną sytuację. Utworzyli klub radnych o nazwie “Powiat 2023”. Klub tworzy dziesięciu członków – radni Porozumienia na Plus, Platformy Obywatelskiej i Kociewskiej Inicjatywy Samorządowej, jego przewodniczącym został Andrzej Demski.

Radni wspierający starostę i zarząd wywodzą się z trzech klubów tworzących koalicję zawartą w listopadzie 2018 roku. Koalicja w pierwotnym układzie jednak już nie funkcjonuje. Są radni, którzy postanowili zostać niezrzeszonymi i oficjalnie wyszli z ugrupowań Porozumienie na Plus czy Platforma Obywatelska, mowa o Adamie Kucharku i Piotrze Odyi. Są też radni, którzy formalnie nie wykonali żadnego ruchu, a po prostu nie wypełniają koalicyjnych ustaleń, wręcz przeciwnie – działają na niekorzyść obecnego zarządu powiatu.

Klubu „Powiat 2023” ma funkcjonować do końca kadencji obecnej Rady Powiatu, a radni tworzący klub, chcą zachować swoją dotychczasową tożsamość polityczną i przynależność organizacyjną.
Członkowie nowego klubu funkcję przewodniczącego klubu powierzyli radnemu Andrzejowi Demskiemu, zaś zastępcą przewodniczącego została wybrana radna Gabriela Makać.
Oprócz nich w klubie są: Alicja Gajewska, Wiesława Tomaszewska, Bogdan Badziong, Tomasz Kajzer, Krzysztof Korda, Piotr Łaga, Marek Modrzejewski i Waldemar Pawlusek.

Nie weszła do klubu niezależna, ale deklarująca współpracę radna Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska. Nie otrzymał propozycji wejścia do nowego klubu radny Jan Kulas, który od listopada ubiegłego roku jest zawieszonym członkiem Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że na majowej sesji rada powiatu wybrała nową przewodniczącą Barbarę Kamińską z Prawa i Sprawiedliwości, a dziewięciu radnych złożyło wniosek o odwołanie starosty Mirosława Augustyna.