Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

gorąca sesja
Nasz Tczew

Gorąca sesja Rady Miasta Tczewa

Na czwartkowej sesji rada miasta przyjęła kilka ważnych uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła zatwierdzenia programu rewitalizacji na lata 2016-2030. Radni zdecydowali też o przystąpieniu do budowy systemu roweru metropolitalnego.

Sesja zaczęła się od krótkich miłych akcentów. Władze Tczewa postanowiły uhonorować dwie tczewskie tenisistki ziemne 11-letnia Darię Górską i 10-letnią Weronikę Ewald. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 11 zdobyły cztery medale Halowych Mistrzostw Polski w kategorii dziewcząt do lat 12. Daria zdobyła dwa mistrzowskie tytuły. Podopieczne trenerów Rafała i Arkadiusza Górskich występowały też z powodzeniem jako reprezentantki Polski w drużynowych Mistrzostwach Europy. Samorząd wręczył też symboliczną różę Alicji Gajewskiej, dyrektor Fabryki sztuk z okazji dziesięciolecia tej placówki.

W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydenta i podległych mu pracowników Mirosław Pobłocki dużo miejsca poświęcił inwestycjom. Mówił też o zmianach jakie będą wprowadzane w przyszłości w komunikacji miejskiej – w tym o e-bilecie i elektrycznych autobusach. mówił również o projektach, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne i przygotowaniu zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Najważniejszą częścią sesji było głosowanie nad uchwałami. Zanim rada uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczew na lata 2016 -2030. Jolanta Śliwińskiego naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta przedstawiła prezentację o tym programie. Rada uchwaliła nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, a są one w niektórych punktach wyższe od poprzednich. Jednak gość sesji prezes Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Tczewie wyjaśniał, że jest to podwyżka niska, a ceny w naszym mieście wciąż są mniejsze o 30 procent niż średnia krajowa. Przy okazji oznajmił, że ZWIK przystąpi niebawem do realizacji poważnej inwestycji dofinansowanej ze środków zewnętrznych. Rada podjęła jeszcze kilka innych uchwał. Były takie, które dotyczyły projektu sieci szkół podstawowych i procesu rekrutacji w tych szkołach. Rada przyjęła również do realizacji uchwałę o przystąpieniu do programu Czyste Powietrze Tczewa, tym samym wiadomo, że już po raz piąty będzie można otrzymać dofinansowanie na inwestycje proekologiczne. Jedna z uchwał przyjętych na czwartkowej sesji przyniesie efekt w postaci funkcjonowania w naszym mieście nowoczesnej wypożyczalni rowerów czwartej generacji – nasze miasto przystąpi bowiem do projektu “Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMG-G-S” współfinansowanego ze z funduszów Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Radny Zbigniew Urban złożył interpelację, w której sformułował kilka zarzutów wobec prezydenta Tczewa. Została ona na sesji odczytana i odniósł się do niej prezydent, a następnie w części na wnioski i interpelacje odniósł się do sprawy radny Urban. Jeden z zarzutów sformułowanych przez Urbana dotyczył realizacji umowy między firmą Telkab, właścicielem telewizji TeTka i Urzędem Miasta. Zainteresowanych odsyłamy do sobotniej pełnej retransmisji sesji rady miasta o godz. 9:45.