Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja Gajewska
Nasz Tczew

Korespondecyjne powiatowe sesje

W ostatnim tygodniu października dzień po dniu odbyły się dwie sesje rady powiatu. Na żadnej z nich nie doszło do wyboru nowego przewodniczącego rady, bowiem przeprowadzone były w trybie korespondencyjnym.

Radni 19 października otrzymali materiały na sesję – i mogli zadać do nich pytania drogą elektroniczną. 26 października otrzymali karty do głosowania, które dzień później trafiły do starostwa. We wtorek w obecności wiceprzewodniczącej Alicja Gajewskiej i Stanisława Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło sprawdzenie kart.

Wyniki głosowań zostały tego dnia, czyli 27 października, przedstawione przez Alicję Gajewską w sali obrad rady powiatu. Wszystkie uchwały przyjęto do realizacji. Na uwagę zasługuje głosowanie dotyczące dofinansowania utrzymania byłych dróg powiatowych przejętych przez miasto Tczew. Dziewięciu radnych było przeciwnych. Ponadto przyjęto uchwały dotyczące zmian w strukturze i statucie tczewskiego domu dziecka czyli Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz uchwały korygujące tegoroczny budżet powiatu. Gajewska odczytała też krytyczne stanowisko klubu radnych powiatu PiS dotyczące przeprowadzenia poprzedniej sesji zwołanej na wniosek tego klubu.

Środowa sesja została zwołana na wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości, który dąży do wybrania nowego przewodniczącego. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji nadzwyczajnej opozycja odwołała przewodniczącego Marka Modrzejewskiego, ale nie miała większości bezwzględnej rady, by powołać nowego. Sesja była krótka – Alicja Gajewska wyjaśniła, że w trybie korespondencyjnym niemożliwe jest głosowanie niejawne, a tylko w takim trybie można powołać przewodniczącego. Udzieliła również odpowiedzi na złożone wnioski. Przy okazji Gajewska poinformowała o atakach na jej osobę w komentarzach internetowych i wypowiedziach.

W sprawie przedstawienia stanowiska klubu Prawa i Sprawiedliwości staraliśmy się porozmawiać z dwoma przedstawicielami tego klubu, ale zarówno Barbara Kamińska jak i Stanisław Smoliński nie podjęli próby kontaktu.