Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja podwyżki
Nasz Tczew

Podwyżki za śmieci i nieruchomości

W czwartek obradowała rada miasta. Na przeprowadzonej w trybie zdalnym sesji uchwalono nowe stawki opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz nowe stawki podatku od nieruchomości. To oznacza dla tczewian podwyżki.
W uchwale korygującej budżet radni zaakceptowali wydatek dwustu tysięcy złotych na zakup nieruchomości z przystanią wioślarską Unii Tczew
.

W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności urzędu miejskiego przedstawił prezydent Mirosław Pobłocki. Dominowały sprawy gospodarcze, głównie inwestycyjne. W części poświęconej uchwałom najwięcej kontrowersji wzbudziła podwyżka stawek opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka za miesiąc od osoby w przypadku śmieci segregowanych wynosić będzie 27 zł, obecnie jest to 24 zł, ale przypomnijmy, że jeszcze w 2019 roku w Tczewie za osobę płaciło się 15 zł i 50 groszy.

Przeciwni uchwale o podwyżkach byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Tczew od Nowa. Łącznie przy trzynastu głosach za dziewięciu przeciw i jednym wstrzymującym się uchwała została przyjęta, a wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Na czwartkowej sesji zmieniono również stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2021 roku. Tę uchwałę poparło szesnastu radnych, trzech było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. W najbliższym wydaniu programu Pytania do Prezydenta poruszymy temat nowych stawek przyjętych na sesji.

W uchwale korygującej budżet radni zaakceptowali wydatek dwustu tysięcy złotych na zakup nieruchomości z przystanią wioślarską klubu sportowego Unii Tczew. Za taką kwotę miasto zostanie właścicielem obiektu dzierżawionego od wielu lat przez Unię od Federacji Związków Zawodowych PKP.
W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom zostały odczytane pisma radnych Iwony Nitzy, Macieja Skiberowskiego i Michała Ciesielskiego.