Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

matury 2024
Nasz Tczew

Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym w całej Polsce rozpoczęły się matury. W powiecie tczewskim przystąpiło do egzaminu dojrzałości 720 osób. Tuż przed wejściem do sal egzaminacyjnych rozmawialiśmy z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

W całym kraju do matur przystąpiło blisko 260 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

My towarzyszyliśmy z kamerą maturzystom w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Najpierw zapytaliśmy o liczbę przystępujących do egzaminu i atmosferę dyrektorkę szkoły Annę Kleinschmidt.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.


Od 10 do 24 maja w szkołach odbywać się będą egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym, także dwujęzycznym. Egzaminy ustne odbędą się w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Na ogłoszenie wyników maturzyści czekać będą do 9 lipca.