Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

medale dla rodzin
Nasz Tczew

Medale dla rodziców żołnierzy

W Starostwie Powiatowym uroczyście wręczono państwowe medale i wyróżnienia.

W czwartek w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych oraz medali za zasługi dla obronności kraju.

Połączone uroczystości zgromadziły w sali obrad rady powiatu oprócz nagrodzonych pracowników starostwa wielu znamienitych gości, których przywitał starosta Tadeusz Dzwonkowski. W pierwszej części wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak i starosta wręczyli nagrody urzędnikom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu za długoletnia służbę. Medalami odznaczono dziewięć osób, a złote otrzymali: Krzysztof Pacholski, Gabriela Pawelec, Bożena Werner i Maria Witkowska.

Najwięcej wzruszeń przysporzyła część uroczystości, w której wręczono pracownikom starostwa medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali rodzice żołnierzy. Wyróżnienia te nadaje Prezydent Rzeczypospolitej. Wyrazy wdzięczności i podziekowania do nagrodzonych skierowali Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku ppłk Waldemar Wuttka oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Tadeusz Krawczyk. Oni też wraz ze starostą wręczyli złoty medal Józefinie Żubrzyckiej, której aż siedmioro synów służyło w wojsku polskim. Srebrne medale otrzymali: Urszula Krause, Stanisława Pielecka, Teresa Puckowska, Irena i Zbigniew Rzenieccy oraz Lucyna i Józef Sękała. Ponadto po uroczystościach starosta Dzwonkowski z podpułkownikiem pojechali do mieszkania państwo Justków, by wręczyć srebrne medale chorej Marii i pośmiertnie Feliksowi.