Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

basen wiadukt
Nasz Tczew

Miliony z Polskiego Ładu na basen i wiadukt w Tczewie

W ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zarówno miastu Tczew jak i powiatowi tczewskiemu przyznano dofinansowanie na dwa zadania. Najbardziej kosztowne inwestycje to modernizacja miejskiego basenu i remont wiaduktu w ulicy trzydziestego stycznia.

Miasto ma otrzymać 15 milionów złotych na modernizację basenu i 2 miliony na pierwszy etap termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki.
Zadanie droższe ma być realizowane w ramach programu “Aktywny Tczew – przebudowa i modernizacja obiektu sportowo – basenowego przy ul. Wojska Polskiego.

To obiekt, który powstał w latach 70-tych, posiada dwie niecki basenowe. Jest nieustannie eksploatowany. Wymaga dużych nakładów, miał być rozbudowany do funkcji aquaparku, jednak koszt tego zadania przerósł możliwości samorządu. O zakresie modernizacji powie w wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk w najbliższym programie “Pytania do Prezydenta”.
Pozytywnie rozpatrzono także wniosek miasta o pierwszy etap termomodernizacji ponad stuletniego budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Pierwszy zakres zadania będzie obejmował opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie częściowego remontu dachu, elewacji oraz fundamentów wraz z ich izolacją.

Powiat tczewski nie otrzyma dofinansowania na budowę centrum psychiatrycznego, w którym funkcjonowałyby instytucje takie jak Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta jest jednak zadowolony z otrzymania promesy na dwa inne zadania.