Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

powiat styczeń
Nasz Tczew

Na sesji o aferze w ekonomiku i roku samorządności

Podczas sesji rady powiatu radni pytali starostę jakie podjęto działania w kwestii wyjaśnienia nieprawidłowości finansowych w Zespole Szkół Ekonomicznych. Ponadto bieżący rok ogłoszono „Rokiem Samorządności w Powiecie Tczewskim”. Regionalistce z Morzeszczyna Magdalenie Tkaczyk wręczono nagrodę Pro Obywatel 2023 w kategorii powiat tczewski.

Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej w tym roku powiatowej sesji Tomasz Kajzer prezes Pomorskiego Ruchu Obywatelskiego Pro Obywatel ogłosił wynik plebiscytu ogłoszonego przez stowarzyszenie. Nagrodę Pro Obywatel 2023 w kategorii powiat tczewski kapituła konkursu przyznała Magdalenie Tkaczyk, regionalistce i ambasadorce Kociewia tworzącej ludowe rękodzieło. Gratulacje nagrodzonej złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego – Barbara Kamińska, Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski, Wicestarosta – Andrzej Flisik oraz Tomasz Kajzer.

W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu złożył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Następnie radni zadawali staroście pytania. Kilka z nich dotyczyło nieprawidłowości finansowych jakie wykryła kontrola wydziału edukacji starostwa w Zespole Szkół Ekonomicznych. Starosta potwierdził, że dochodziło tam do nadużyć, polegających na wypłatach wysokich nagród finansowych. Wyjasnienia w tej sprawie składał dyrektor szkoły Jerzy Cisewski. Wewnętrzną kontrolę przeprowadzono na wniosek starostwa. Sprawa jest i będzie jeszcze analizowana przez kontrole zewnętrzne, po których wyciągnięte będą konsekwencje.

Radny Adam Kucharek zapytał czy nadużycia złożyły się na kwotę łączną 640 tysięcy złotych.
Radni pytali też o regulacje płac pracowników starostwa i jednostek podległych samorządowi powiatowemu. Wiceprzewodnicząca rady Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska odczytała odpowiedzi na złożone w ostatnim miesiącu wnioski i interpelacje.

Informację o działaniach zrealizowanych w ramach obchodów „Roku Młodzieży” przedstawił radny Piotr Łaga. Na wniosek Zarządu poddano przez głosowanie zaproponowaną przez rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2023 „Rokiem Samorządności w Powiecie Tczewskim”.

Rada jednogłośnie przyjęła do realizacji uchwały o programach przeciwdziałania przemocy domowej i pieczy zastępczej. Na pytania dotyczące tych programów odpowiadała dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Wróbel.

Przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwnym rada przyjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Rada zajęła się również regulacjami finansowymi wobec radnych – stawkami diet i zwrotów kosztów podróży. W części ostatniej obrad radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Pytali między innymi o status przebudowy mostu tczewskiego na Wiśle po wyborach do Sejmu i zmianie władzy.